Ở cử các mẹ kiêng ăn gì?


(123 Trẻ Thơ) #1

Mình đang chăm bé em ở cử mà khổ chẳng biết thứ gì nên ăn và thứ gì không nên ăn. các mẹ mách mình với.