Làm sao gội đầu cho bé dễ dàng?

Mỗi lần mà bế bé để gội đầu thì lần nào bé cũng khóc hết, không chịu nằm ngã ra cho mẹ gội. Mỗi lần như vậy là mẹ phải dụ đưa bánh , đưa đồ chơi cho cầm trên tay thì mới im để gội, nhưng dạo gần đây thì bé không thèm cái gì hết, vì vậy mà mỗi lần gội đầu cho bé như đánh vật với bé vậy. Nhưng khi thả bé vào thau nước thì bé rất thích. Có mẹ nào có kinh nghiệm hay bí quyết nào để cho bé chịu gội đầu không khóc, không giẫy giụa không?