Hỏi cách phòng bệnh thủy đậu?

Các mẹ ơi, giúp em với. Tình hình là sáng nay đến trường em nhận đuợc tin có 6 em học sinh bị mắc thuỷ đậu. Mà các em này lại thuộc lớp em dạy mới đáng lo. Em được biết bệnh thuỷ đậu rất nguy hiểm cho thai nhi. Nghỉ dạy thì chắc là không đuợc rồi. Các mẹ có cao kiến nào giúp em phòng bệnh được không (Em chưa bị Thuỷ đậu bao giờ các mẹ ạ)