Địa chỉ và bác sĩ khám thai giỏi ở Cần Thơ?

Có mẹ nào ở Cần thơ chỉ giùm mình bác sĩ nào dưỡng thai đi, mình bị lưu 2 lần rồi, giá cả thế nào? Mình cảm ơn nhiều lắm.